تاریخچه پرستاری »

مقدمه ای کوتاه به تاریخچه پرستاری جهان و ایران

مقدمه ای کوتاه به تاریخچه پرستاری جهان و ایران

مدیر سایت تیر ۱۶, ۱۳۹۵ ۰

” طب ” را اگر مجموعه ای از کوشش‌های تشخیصی، درمانی و بازپروری انسان بیمار بخوانیم، آنگاه در می‌یابیم که “پرستار” چه نقش مهمی در روند بازآوری انسان از کار افتاده به عرصه ”

بیشتر بخوانید »