تاریخ پرستاری »

تحولات پرستاری ایران در خلال جنگهای جهانی اول و دوم – یک مطالعه تاریخی

تحولات پرستاری ایران در خلال جنگهای جهانی اول و دوم – یک مطالعه تاریخی

مدیر سایت تیر ۱۶, ۱۳۹۵ ۰

این مطالعه یک پژوهش تاریخی است. پژوهش تاریخی مانند سایر روشهای پژوهش، با هدف کشف و تولید دانش جدید، و نه بازگویی و خلاصه دانش موجود، سروکار دارد (۱۲).  در این مطالعه پس از

بیشتر بخوانید »