پرستاری در ایران »

 پرستاری در ایران

 پرستاری در ایران

مدیر سایت تیر ۱۶, ۱۳۹۵ ۰

پرستاری علمی در ایران در سال ۱۲۹۴ با گشایش اولین آموزشگاه پرستاری در شهر ارومیه آغاز شد. سپس در سال ۱۲۹۷ آموزش پرستاری در تهران به صورت رسمی شکل گرفت. در سال ۱۳۱۱ در

بیشتر بخوانید »